ARABSKÝ MINISLOVNÍK

Fráze | Cestování | Ve městě | Číslovky

Pozdravy a zdvořilosti

Dobrý den .... ahlan wa sahlan
Dobrý den (odpověď) ... ahlan bík (muži)
ahlan bíkí (ženě)
ahlan bíkum (více lidem)
Rád tě vidím (formální, používané při prvním setkání) ... tasharrafna
Rád tě vidím (méně formální, používané při rozloučení) ... fursa sa´ída
Jak se máš (Egyptský dialekt) ... izzayyak? (muži)
izzayyik? (ženě)
izzayukum (více lidem)

Dobře (odpověď na předchozí dotaz) ... kwayyis ilHamdu lillah (muži)
kwaysa.... (ženě)
kwaysín... (více lidem)
Dobré jitro ... sabáH al-khér
Dobré jitro (odpověď) ... sabáH an-núr
Dobrý večer ... misa´ al-khér
Dobrý večer (odpověď nebp též dobré odpoledne v pozdním odpoledni) ... misa´ an-núr
Dobrou noc ... tisbaH ´ala khér (muži)
... tisbaHí ´ala khér (ženě)
... tisbaHu ´ala khér (více lidem)
Dobrou noc (odpověď) ... wenta bikhér (muži)
... wenfí bikhér (ženě)
... wentú bikhér (více lidem)

Nashledanou ... ma ´as saláma
Promiňte ... ´an iznak, esmaHlí (muži)
´an iznik, esmaHílí (ženě)
´an iznukum, esmaHúlí (více lidem)

Děkuji ... shukran
Děkuji pěkně ... shukran gazílan
Vítejte ... ´afwan, al-´affu
Ne, děkuji ... la´ shukran

Jsou tři způsoby jak v Egyptské arabštině říci prosím:

 1. Když o něco žádáme v obchodě ... min fadlak (muži)
  min fadlik (ženě)
  min fadlukum (více lidem)
 1. Obdobné, ale více formální (např. v restauraci): ... law samaHt (muži)
  law samaHtí (ženě)
  law samahtu (více lidem)
 1. Když někomu něco nabízíme (sedadlo v autobuse, nebo někoho zveme domů):
  ... tfaddal (muži)
  ... tfaddalí (ženě)
  ... tfaddalú (více lidem)

Fráze

Jmenuji se... ... ismí...
Jak se jmenuješ? ... ismak éh? (muži)
... ismík éh? (ženě)
Rozumím ... ana fáhem
Nerozumím ... ana mish fáhem
Mluvíte anglicky? ... enta bititkalim inglízí? (muži)
enta bititkalimí inglízí? (ženě)

Ano ... aywa
Ne ... la´

Velmi používaným slovem je imshí, což znamená “odejdi, zmizni”. Používáme je když jsme obléháni nebo obtěžováni dětmi někde v blízkosti turistických atrakcí. Rozhodně není vhodné používat jej k dospělým, lepší je říci “la´ shukran” (ne, děkuji).

Ubytování

Kde je hotel...? ... fein al-funduq...?
Můžete mi ukázat cestu do hotelu...? ... mumkin tewarríní at-táriq lil-funduq...?
Rád bych si prohlédl pokoje ... ana ´ayiz (nebo ´awiz) ashúf aů-owad bita ´ak
Mohu vidět ostatní pokoje? ... mumkin ashúf odda tání?
Kolik stojí přenocování v tomto pokoji? ... kam ugrat al-odda bil-laila?
Máte nějaké levnější pokoje? ... fí owad arkhas?
To je příliš drahé ... da ghálí ´awí
To je dobré ... da kwayyis

Cestování

Kde je...? ... fein...?
autobusová zastávka s odjezdy do... maHattat al-otobís li...
nádraží ... maHattat al-´atr
Pokladna ... maktab at-tazáker
ulice ... ash-shári´
město ... al-medína
vesnice ... al-qarya
konečná autobusu ... maw´if al-otobís
zastávka ... al-maHatta
Jak daleko je...? ... ¨kam kilo li...?
Kdy přijíždí / odjíždí...? ... emta qiyam / wusuul...?
autobus ... al-otobís
vlak ... al-´atr
loď ... al-markib
Který autobus jede do...? ... otobís nimra kam yerúH..?
Jede tento autobus do...? ... al-otobís da yerúh...?
Kolik autobusů za den jede do...? ... kam otobís fil yóm yerúH...?
Prosím, řekněte mi, kdy přijedeme. ... min fadlak, ullí emta Hanúsel.
Chci jet do... ... ana ´ayiz arúH...
Jak daleko je... ... bikam at-tazkara li...?
Zastavte tady, prosím. ... wa ´if (nebo hassib) hena, min fadlak.
Počkejte na mě, prosím. ... mumkin tantazarní.
Mohu / můžeme si zde sednout? ... mumkin eglis / neglis hena?
Letiště ... matár nalevo ... ´ala ash-shimál
kolo ... ´agala, bícíklét napravo ... ´ala al-yamín
loď ... markib počet ... nimra
velbloud .... gamal adresa ... al-´anwán da
auto ... sayyára, ´arabiyya lístek, jízdenka ... tazkara
přeplněný ... zaHma počkejte! ... istanna!
denně ... kull yóm kde, kam? ... fein?
osel ... Humár
brzy ... badrí
kůň ... Husán
zpoždění ... mut´akhar

Ve městě

Kde se nachází...? ... fein...?
banka ... al-bank
holič ... al-Hallé
pláž ... ash-shaata
citadela ... al-´ala
ambasáda ... as-sifára
dámské WC ... twalét al-Harímí
pánské WC ... twalét ar-ragel
obchod ... as-súg
mešita ... al-gáme´
muzeum ... al-matHaf
staré město ... al-medína al-´adíma
palác ... al-´asr
policejní stanice ... al-bolís
pošta ... al-bósta, maktab al-baríd
restaurace ... al-mat´am
synagoga ... al-ma´bad al-yehúdí
al-kinees
universita ... al-gam´a
ZOO ... Hadíqat al-Haywán

Chci si vyměnit... ... ana ´ayiz usarraf...
peníze ... fulús
US$ ... dolár amrikání
UK ... quinay sterlíní
A$ ... dolár ustrálí
DM ... márk almání
cestovní šeky ... shíkát siyaHiyya

Nakupování

Kde mohu koupit...? ... fein mumkin ashtirí...?
Kolik to stojí? ... bikam da?
To je příliš drahé. ... da ghálí ´awí
Máte...? ... fí ´andak

Místní měna

libra ... quinay
půl libry (50pt) ... nuss quinay
čtvrt libry (25pt) ... ruba´ quinay
20pt ... riyal
10pt ... barisa
5pt ... shilling

Čísla

0 ... sifr, zero 8 ... tamanya 16 ... sittáshar
1 ... wáHid 9 ... tis´a 17 ... saba´táshar
2 ... itnein 10 ... ´ashara 18 ... tamantáshar
3 ... taláta 11 ... Hidáshar 19 ... tisa´táshar
4 ... arba´a 12 ... itnáshar 20 ... ´ishrín
5 ... khamsa 13 ... talattáshar  
6 ... sitta 14 ... arba´táshar  
7 ... sab´a 15 ... khamastáshar  
     

21 ... wáHid wi ´ishrín
22 ... itnein wi ´ishrín 101 ... miyya wi wáHid
30 ... talafín 110 ... miyya wi ´ashara
40 ... arba´ín
50 ... khamsín
60 ... sitfín
70 ... sab´ín
80 ... tamanín
90 ... tis´ín
100 ... miyya
1000 ... ´alf
2000 ... ´alfein
3000 ... talattaláf
4000 ... arba´taláf
5000 ... khamastaláf

Pořadové číslovky

první ... ´awwal
druhý ... tání
třetí ... tálid
čtvrtý ... rábi´
pátý ... khámis

Dny v týdnu

Neděle ... (yóm) al-aHadd
Pondělí ... (yóm) al-itnín
Úterý ... (yóm) at-talát
Středa ... (yóm) al-arba´a
Čtvrtek ... (yóm) al-khamís
Pátek ... (yóm) al-qum´a
Sobota ... (yóm) al-sabt

Měsíce v roce

Leden ... yanáyir
Únor ... fibráyir
Březen ... máris
Duben ... abríl
Květen ... máyu
Červen ... yunyu
Červenec ... yulyu
Srpen ... aghustus
Září ... sibtimbir
Říjen ... ´uktoobir
Listopad ... nufimbir
Prosinec ... disimbir